მოსწავლეები განათლებას დისტანციურადაც ვერ ეუფლებიან
განათლება