სარწყავი არხის რეაბილიტაცია დასრულდა
ინფრასტრუქტურა