ოცნება ღიად ადასტურებს, რომ ჟურნალისტებს ფარულად უსმენს
სამართალი