აჭარაში კოვიდ სპეციალურ სიაში ამომრჩეველთა რაოდენობა ოლქების მიხედვით
პოლიტიკა