შემაჯამებელი ოქმები ხმაურისა და პროტესტის ფონზე შეადგინეს
არჩევნები