ევროკავშირმა საქართვოლოდან შინაური ცხოველების საკვების ექსპორტი დაუშვა
ეკონომიკა