კენჭისყრის პროცესმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა
არჩევნები