არჩევნების მეორე ტური ქვეყნის ისტორიაში უპრეცედენტო იყო
არჩევნები