მუშავდება საკომპენსაციო პაკეტი - ვინ მიიღებს სახელმწიფოსგან კომპენსაციას
ეკონომიკა