3 იანვარიდან 15 იანვრამდე პერიოდი ქვეყნის მასშტაბით უქმე დღეებად ცხადდება
საზოგადოება