პოლიციამ დააკავა პირი, რომელიც ავტომობილებს ქირაობდა, შემდეგ ნაწილებს ხსნიდა და ასხვისებდა
სამართალი