ხმაური, ინციდენტები, დაკავებები და დაპირისპირება
საზოგადოება