როგორ მიმდინარეობს კორონავირუსი პატარებისა და მოზარდების სხეულში
ჯანდაცვა