300 ₾არიანი კომპენსაციის მისაღებად განაცხადების მიღება იწყება
ეკონომიკა