უსკომ არჩევნების საბოლოო შემაჯამებელი ოქმი გამოსცა
პოლიტიკა