ამოჩემებული კურორტები, სადაც, ვითომდა რაღაც განსაკუთრებული ჰაერია, არავითარ სამეცნიერო მტკიცებულებებს არ ემყარება - ექიმი
ეს საინტერესოა