აჭარის მაუწყებელი Human Rights Watch-ის ანგარიშში
საზოგადოება