სწრაფი ჩარიცხვისას იდენტიფიკაციაა სავალდებულო
განათლება