ა(ა)იპების შენახვაში წლიურად 41 მილიონი იხარჯება
ეკონომიკა