ცნობილია აჭარაში კვების ობიექტებისა ღია სივრცეების გახსნის თარიღი
ეკონომიკა