ბათუმში მართვის ყალბ მოწმობებს ამზადებდნენ
სამართალი