ფქვილზე სახელმწიფო სუბსიდია 15 ლარამდე იზრდება
ეკონომიკა