დედა შვილის გადასარჩენად 25 წელია იბრძვის
საზოგადოება