ვშიშობ, რომ შეთანხმების გზების მოძიება უფრო გართულდება - ელჩი
პოლიტიკა