გამოცდების საბოლოო შედეგი შესაძლოა, სკოლის შეფასებამაც განსაზღვროს
განათლება