ფერმერისა და სამინისტროს აცდენილი პრიორიტეტები
ეკონომიკა