არსებობს თუ არა მოლაპარაკების ჩაშლის საფრთხე
პოლიტიკა