ადგილობრივი ტურისტული ტიპის ვიზიტების საშუალო თვიური რაოდენობა შემცირდა
ტურიზმი