თაბაშირ-მუყაოს საქართველოს ბაზარზე განთავსება, იმპორტის წინასწარი შეტყობინების გარეშე ვერ განხორციელდება
ეკონომიკა