მართლმადიდებლური სამყარო ხარებას აღნიშნავს
საზოგადოება