ეკომიგრანტთა განცხადების მიღება იწყება
საზოგადოება