ქორწილის, ქელეხის, იუბილის და მასობრივი გასართობი ღონისძიების გამართვის მიზნით ფართის გადაცემა იკრძალება
საზოგადოება