პენსიონერებისთვის სესხის პროცენტის საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობენ
ეკონომიკა