„ჩემთვის ძალიან გულდასაწყვეტია მისი ამ მდგომარეობაში ნახვა“
პოლიტიკა