კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რეაბილიტაცია დაიწყო
კულტურა