ბათუმის მერიამ პასკა დღესასწაულამდე 15 დღით ადრე დაარიგა
საზოგადოება