კორუფციასა და ნეპოტიზმში ბრალდებული აჭარის განათლების მინისტრმა დააწინაურა
საზოგადოება