სხალთელი ეპისკოპოსი სახალხო დამცველს უპირისპირდება
საზოგადოება