დავა მოქალაქეებს შორის, რომელშიც „ოცნების“ დეპუტატი ფიგურირებს
საზოგადოება