კახა კუჭავა: უნდა შემუშავდეს ენერგოდამოუკიდებლობის კონცეფცია, რაც გარემოზე ზედმეტი ზიანის მიყენების ხარჯზე არ გაკეთდება
პოლიტიკა