გარდაიცვალა 15 ადამიანი დაინფიცირდა 1 354 ადამიანი
ჯანდაცვა