წელს თხილის მოსავალი ბოლო 7 წლის განმავლობაში ყველაზე დიდი და ხარისხიანი იქნება
ეკონომიკა