საქსტატი: წინა თვესთან შედარებით, საარსებო მინიმუმი 2,8 ლარით გაიზარდა
ეკონომიკა