ბობოყვათში მცხოვრებლების მოთხოვნა და პროტესტი
პოლიტიკა