სარფის სანაპირო ელემენტარული პირობების გარეშე
საზოგადოება