„საქართველომ ნარინჯისფერი ზონიდან უკვე წითელ ზონაში გადაინაცვლა
ჯანდაცვა