ვაქცინაციის პროცესში პედაგოგები ჩაერთვნენ
ჯანდაცვა