2 თვე არჩევნებამდე და გაურკვევლობაში მყოფი მოსახლეობა
საზოგადოება