ტურისტების გაზრდილი ნაკადი და წითელ ზონად გამოცხადებული საქართველო
საზოგადოება