თავდასხმა ფულის მიცემაზე უარის სანაცვლოდ
საზოგადოება